Marketing

Përgjegjës i marketingut:

Erduan DAUTI 

Tel: (+389) 076222620

Email: erduandauti@gmail.com